Support Languages: Other

Pionkowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

Celem Towarzystwa jest działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, bezpośrednia pomoc zwierzętom i zapobieganie bezdomności wśród nich.