Support Languages: Other

Pinsekirken Ungdom

Pinsekirken Ungdom er en ny generasjon ungdommer, som drevet av kjærlighet vil formidle håp og kjempe for rettferdighet.