Support Languages: Other

Phan Hữu Ngọ

Đào Tạo các kĩ năng bán hàng online và offline. Kĩ năng kết nối và chốt sale. Kĩ năng tạo thiện cảm và có khách lâu dài. Nghệ Thuật Bán Hàng _ Bán Như Không Bán