Peace Montessori Pre-school

Trường mầm non song ngữ nhất quán theo PP Montessori #nguyên_ban nhất. giáo án được xây dựng riêng phù hợp từng bạn với thời lượng GV tiếng anh bản ngữ vượt trội – nửa ngày từ T2-T6.