Support Languages: Other

Onmyoji – Âm Dương Sư

Thông tin linh tinh về game Âm Dương Sư (Onmyoji), bao gồm cả nội dung ingame lẫn outgame. Thông tin dựa theo phiên bản mới nhất tại máy chủ Đài-Trung, phiên bản Eng/Việt chỉ nên tham khảo vì sẽ có sai khác.