Support Languages: Other

Nguyễn Duy Nhân – Marketing Chiến lược. Quản trị cuộc đời

Mọi thứ bắt đầu từ Gốc rễ. Fanpage này tặng bạn phần “Gốc rễ” của: * Marketing Đường Phố * Chiến Binh Bán hàng * Quản trị cuộc đời * Phát triển cá nhân