Support Languages: Other

Nefertiti Kim Ngưu

Nefertiti – Khơi dậy vẻ đẹp tiềm ẩn. Số 316 – Kim Ngưu – Hai Bà Trưng – Hà Nội. ĐT: (04)66633392 – 01626802012.