Support Languages: Other

Nawiedzony Narzeczony

Nawiedzony narzeczony! Czyli szukanie odpowiedzi na odwieczne pytanie czy to ma mózg i jak to wyłączyć.