NẤM LÙN HAY

Trò chơi Nấm Lùn Phiêu Lưu Ký từng tung hoành ở Việt Nam vào 8 năm trước sẽ trở lại và hoàn thiện hơn!