Support Languages: Other

Mô bô lê chần

Đây không phải là fanpage chính thức của MLBB. Blog update về sự kiện, tướng mới, skin mới trong game nhanh nhất có thể. Cảm ơn mọi người!