Support Languages: Other

MIT Akademija za Marketing i informatiku Serbia

Akademija za marketing informatiku MIT ACADEMY predstavlja sistem York University u Jugoistočnoj Evropi, sa sedištem u Dimitrija Tucovića 103 u Beogradu. Svi naši kursevi imaju medjunarodnu akreditaciju. Kursevi se mogu pohadjati klasično ili online