Support Languages: Other

Mila Zarja

Naša kultura temelji na ustnem in pisnem izročilu ali na podobah. Ko pravimo, da napake preteklosti ne smejo nikdar zaiti v pozabo, izrekamo neizpolnljivo željo, saj lahko pozabimo samo tisto, česar se spominjamo.