Support Languages: Other

Mary Chavez

Palike and share guys para po sa mama namin na mahigit pitong taon na na hindi na namin nakasama o nakausap man sa phone.