Support Languages: Other

Maja’s Marketing LAB

Poglobljene, praktične vsebine o ‘online’ marketingu. Od uspešnega oglaševanja in nastopa na socialnih omrežjih, do učinkovite komunikacije in prodaje.