Support Languages: Other

Magda Ostrowska • Dopracowani

Dużo mądrości i kilka bezeceństw o pracy, biznesie i zarządzaniu projektami. Rozsiądź się, bo szybko nie powstaniesz!