Support Languages: Other

Ľudo Slovenský

Ľudo Slovenský je John Doe, kolektívny autor bez mena; snažíme sa sprístupniť všetko, čo za svoj život vytvoril (príslovia, piesne, nadávky a iné).