Support Languages: Other

Lucuma Việt Nam – Tinh bột dinh dưỡng Lêkima

Công ty chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm là bột quả Leekima giàu chất dinh dưỡng cho thị trượng Việt Nam cũng như trong khu vực