Support Languages: Other

Lee Kwang Soo House

– Fanpage nói về Lee Kwang Soo – Like page để tăng độ NHÂY giống sú nhé! :3 **Fb: page được tạo vào ngày 21/12/2016 **Ytb: – Trước: kênh được tạo vào ngày 7/11/2016 và 21/01/2017 – Sau: kênh được tạo v