Support Languages: Other

Le Vy Music

Chuyên: – Dạy Organ, Piano, Guitar. – Phục vụ âm thanh, ánh sáng, sân khấu: đám cưới hỏi, sinh nhật, họp bạn, liên hoan, văn nghệ,… – Phục vụ chiếu lời bài hát, karaoke mini.