Support Languages: Other

Lê Phương

XIN CHÀO MỌI NGƯỜI. MÌNH LÀ LÊ THỊ PHƯƠNG, MỌI NGƯỜI THƯỜNG HAY GỌI MÌNH ĐƠN GIẢN LÀ “ LÊ PHƯƠNG” MÌNH CÓ TÊN TIẾNG ANH LÀ ANDREA LE.