Support Languages: Other

Lạp Xưởng Tươi – Cai Lậy

Lạp xưởng tươi Cai Lậy được làm từ 80% thịt nạt đùi heo cùng với gia vị Việt đã tạo nên hương vị rất riêng”HƯƠNG VỊ TRUYỀN THỐNG” Liên hệ: 0949090655