Support Languages: Other

Komiker Martin Meisterlin

Komiker bosatt på Sortland. Har opptredt siste året i Bodø, Tromsø, Oslo og Lofoten. Har tidligere gjort StandUp Norges sommerturne med bla. Åsleik Engmark