Support Languages: Other

Klapsznity

Sznity są dobre. Ale klapsznity lepsze.