Support Languages: Other

Jezuici Łódź

Kościół Ojców Jezuitów w Łodzi, parafia Najświętszego Imienia Jezus, ul. Sienkiewicza 60 http://archidiecezja.lodz.pl/jezuici/