Support Languages: Other

Jenny’s Love – Tình yêu của bạn gái trẻ

CUỘC SỐNG chỉ là hình ảnh phản chiếu CÁCH NGHĨ của chúng ta về cuộc sống Hãy THAY ĐỔI góc nhìn và thái độ của bản thân để THAY ĐỔI cuộc sống và nắm TRỌN vận mệnh của chính mình trong tay