Support Languages: Other

Infires MAN

nếu em ngày nào đó lỡ đánh rơi một mảnh yêu thương cho người con trai khác, chỉ mong khoảnh khắc ấy sẽ luôn nhớ về Yoongi như một hồi ức đẹp đẽ