Support Languages: Other

Hội Nuôi Bò Sát Bd & Rồng Nam Mỹ

Chia sẻ kinh nghiệm nuôi BD, các loài bò sát ngoại nhập. Kinh nghiệm tự ấp trứng bò sát cảnh tại nhà tỷ lệ thành công trên 80%.