Hội Đồng hương Thái Nguyên ở Hà Nội

Ngôi nhà chung cho con em Thái Nguyên tại Hà Nội cũng như khắp mọi miền đất nước ♥