Support Languages: Other

Học toán bằng ngón tay

Phần mềm toán học TOUCHnMATH là sự liên kết giữa ngón tay đến bộ não,thông qua hình thức tương tác cảm ứng ghi chép bằng ngón tay.