Support Languages: Other

Haloila Bulgaria – Integrated Packaging Solutions

HALOILA предлага комплексни решения свързани с индустриалното опаковане. HALOILA offers integrated packaging solutions.