Support Languages: Other

Gumball Và Đồng Bọn

Hội yêu thích Gumball cũng như đồng bọn của hắn :3 Thằng nào con nào coi ảnh éo like,éo cmt thì Ad buồn lắm đó :'(