Support Languages: Other

Grupa Twórcza Projektowa

Grupa warsztatowa samoedukacyjna, celem jest nabywanie nowych umiejetności , rozbudzanie kreatywności, współpraca, wzajemna inspiracja, wspólny rozwój.