Support Languages: Other

Great Mongols Toastmasters Club

Өөрийгөө бусдын өмнө зөв, цэгцтэй, өөртөө итгэлтэйгээр англи хэлээр илэрхийлэхэд АНУ-д анх үүсгэн байгуулагдаж, дэлхийн 197 улсад салбартай