Support Languages: Other

GoLive

Dịch vụ Live Streaming lên Youtube, Facebook… các sự kiện, theo yêu cầu. Sử dụng các trang thiết bị chuyên dùng của ngành Truyền hình