Support Languages: Other

Giêsu Kitô

Chúa Giê su chữa lành những kẻ tàn tật, què quặt, bại liệt. Đó là dấu chỉ cụ thể của đời sống mới mà Ngài mang đến cho nhân loại.