Giàn giáo Đại An Phát

Chuyên sản xuất và kinh doanh các loại công cụ và máy móc ngành xây dựng như: giàn giáo, coppha, cây chống, kích tăng, máy xây dựng…