Support Languages: Other

Gia Định triện đá

Bán và khắc con dấu ấn triện trên chất liệu đá (đá Thọ Sơn, Thanh Hải, Đan Đông…), thủy tinh, gỗ, đồng, sừng.