Support Languages: Other

Gà Rán FiveStar – Định Công Thượng

Gà rán FiveStar – CP Thái Lan có 2 nhà máy và trang trại tại Đồng Nai và Chương Mỹ. Đảm bảo cung cấp nguồn thực phẩm sạch từ con giống tới khâu chế biến.