Support Languages: Other

Gà mẹt Góc Hà Nội

Gà mẹt của nhà hàng Góc Hà Nội là một trong những món ăn để người đi xa còn nhớ mãi. Người đến Hà Nội nhất định phải thử 1 lần trong đời.