Support Languages: Other

Future Bankers

Future Bankers – Chương trình đào tạo nghề ngân hàng thực hành tiêu chuẩn quốc tế của Viện Nhân lực Ngân hàng Tài chính (BTCI) giúp các bạn trẻ tự tin bước vào ngân hàng – Website: www.futurebankers.vn.