Support Languages: Other

Fragonard Boutique

Đó là một chiều mùa đông, khi tôi đẩy cánh cửa rời quán Cafe Tamina, một mùi hương lạ lùng & ngọt ngào từ cô gái ngược chiều làm tôi ngây ngất…