Support Languages: Other

Du Lịch Sinh Thái Thủy Châu

Giá vé: Người lớn 80.000đ – Trẻ em: 40.000đ KDL chỉ mở cửa vào T6-T7-CN và ngày lễ