Support Languages: Other

Druskininkų liberalus jaunimas

DLJ – politinė, bet nepartinė, nepriklausoma, ne pelno siekianti, laisva jaunimo organizacija, kurios tikslas – puoselėti liberalizmo ir laisvės idėjas.