Support Languages: Other

DragonFly- Giám Sát Hành Trình A.D.A

Là hệ thống quản lý điều hành vận tải sử dụng hộp đen GPS kết hợp với công nghệ truyền dữ liệu không dây (GPRS) và bản đồ số (GIS) giúp quản lý phương tiện và tài sản thuận tiện, dễ dàng