Support Languages: Other

Đội Tình nguyện 10/1985 Hội Sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội

Đội Tình nguyện 10/1985 Hội sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội là Đội Tình nguyện hoạt động dưới sự quản lý của Ban Thư Kí khóa XX – Hội Sinh viên trường ĐHBKHN