Đồ gỗ Thú Hạnh

Cửa hàng đồ gỗ Thú Hạnh – Cung cấp đồ gỗ thờ, sập thờ, án gian, ô sa, sập ngồi, bàn ghế và đặt hàng theo yêu cầu. Địa chỉ: Thôn Lũng Hạ – Xã Yên Phương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc