Support Languages: Other

Điện nước Sầm Sơn – Chuyên bảo trì bảo dưỡng HT điện nước Khách sạn Sầmsơn

Công ty CP Điện nước Sầm Sơn chuyên bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện lạnh, hệ thống điện nước của khách sạn khu du lịch biển Sầm Sơn