Support Languages: Other

Diamon Lotus Riverside

Căn hộ đầu tiên đạt chuẩn LEED của HOA Kì.Nơi quý khách hàng có thể đầu tư hoặc an cư nghỉ dưỡng