Support Languages: Other

Decumar – Hết mụn viêm Hết thâm sẹo

Decumar – Gel nghệ nano đầu tiên mang đến 3 tác động: hết mụn, hết thâm, liền sẹo. Phù hợp nhất với làn da nhạy cảm của teen.