Support Languages: Other

Dao kéo Đa Sỹ Hula

Hula chuyên bán sỉ và lẻ dao kéo hàng đặt, chất lượng sản xuất bởi nghệ nhân, thợ lành nghề làng Đa Sỹ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội.